İstanbul Pendik Kentsel Dönüşüm Raporu

PENDİK BELEDİYESİ

1 – Çınardere Mahallesi sınırları içinde deprem riski taşıyan 80 Konut tahliye edilerek Velibaba Mahallesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen ve Belediyemizce bedeli ödenip alınan konutlara vatandaşlarımız yerleştirildi.

2 – Ertuğrulgazi, Sülüntepe, Velibaba, Yayalar ve Kurtköy Mahallelerinin belirli bölgelerinde plan çerçevesinde dönüşüm öngörülmektedir.

3 – Fevzi Çakmak, Kavakpınar ve Fatih Mahallelerinin belirli kısımlarında dönüşüm düşünülmektedir.

4 – Mevzuat açısından gecekondu statüsündeki yapılara yönelik Kentsel Gelişim Çalışmalarının yanında özel mülkiyete konu parsellerdeki yapılarda da Kentsel Dönüşüm Çalışmaları devam etmektedir.

Bu kapsamda Belediyemizce hazırlanan İmar Planlarında bir takım yeni düzenlemeler yapılarak vatandaşların kendilerince Kentsel Dönüşüm yapmalarını sağlayıcı çalışmalar yapılmıştır. Geliştirilen bir takım Plan Düzenlemeleriyle depreme dayanıksız binaları yıkıp yeniden yapmaya yönelik vatandaşlarımıza bir takım haklar getirilmiştir. Kentsel Dönüşüm amaçlı İmar Planı çalışmaları bu kapsamda devam etmektedir.