İTS İlaç Takip Sistemi nedir

Proje Tanıtımı

Kısa adı İTS olan İlaç Takip Sistemi, Türkiye'de ilaçların her biriminin izlenmesi için kurulan bir altyapıyı tanımlamaktadır. İlaç Takip Sistemi, literatürde “Track & Trace” olarak tanımlanan yapının, ilaç sektörüne uygulanmış halidir. İlaçların tekilleştirilmesini (serialization) sağlayan karekod ile ilaçların izlenebilirliği (track) sağlanırken; ilaçların geçtiği her noktadan yapılacak bildirimler ile de izlenmesi (trace) sağlanmaktadır.

İlaç Takip Sistemi ile piyasada bulunan tüm ilaçların üretiminden ya da ithalatından başlayarak hastaya ulaşıncaya kadar geçen süre içerisinde gerçekleşen tüm hareketleri (üretim, satış, sarf, iade işlemleri gibi), kutu bazında verilen bir takip numarası sayesinde kayıt altına alınmaktadır. Her bir kutu ilaç geçtiği her noktadan alınan bildirimlerle İTS tarafından izlenmekte ve bu bildirimler web servisleri aracılığı ile Sağlık Bakanlığı’na yapılmaktadır.

İlaç Takip Sistemi dünyada ilk defa Türkiye’de Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun bünyesinde ilaç firmalarının, ecza depolarının, eczanelerin, geri ödeme kurumlarının, hastanelerin ve ilaç sarf eden merkezlerin katkıları ile başarıyla uygulanmış ve bu uygulama ile benzeri olmayan yenilikçi bir sistem ortaya konmuştur.

Bu sistem sayesinde kaçak ilaç ve ilaç sahteciliği sona ermiş, insanların ilaca güvenle ulaşmaları sağlanmıştır. Bu uygulama ile yılda yaklaşık 2 milyar ilaç birimi ve her ilaç birimi için ortalama 7 hareket takip edilmektedir.

Dünyada örneği bulunmayan bu projeyle, ülkemizin bilişim sektöründeki başarısını tüm dünyaya göstermek ve ulusal marka değerimizi arttırmak mümkün olacaktır. Türkiye’de geliştirilen bu sistemin uluslararası düzeyde uygulanması ve dünya standardının ülkemiz tarafından belirlenmesi hedeflenmektedir.