Merkezi Hekim Randevu Sistemi Sorumluları

Merkezi Hekim Randevu Sistemi Sorumluları
MHRS Nedir? Merkezi Hekim Randevu Sistemi

MHRS Sorumlusu Kimdir? İllerde Sağlık Müdürü,Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri,Hastane Başhekimi,Halk Sağlığı Müdürü,TSM Başkanı ve Aile Hekimleri

MHRS İl koordinatörü kimdir?İl sağlık Müdürlüklerinde sağlık Müdürünün belirleyeceği tercihen hekim personel

MHRS Birlik Koordinatörü kimdir?Kamu hastaneleri Birliği Genel sekreterliğinde Genel Sekreter belirleyeceği tercihen hekim personel

MHRS Hastane Koordinatörü kimdir?Kamu hastaneleri Birliği Genel sekreterine koordinatörüne bağlı tercihen hekim personel

MHRS Hekim çalışma cetveli: bir hekimin mesaisinin tüm çalışma dilimini ifade eder.