MHRS Amaç ve Kapsamı Nedir?

MHRS'nin Amacı: 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40. Maddesine bağlı olarak hazırlanan yönerge ile düzenlenen MHRS Merkezi Hekim Randevu Sistemi ile Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlara bağlı olan birinci basamak aile hekimliği mhrs, ikinci basamak devlet hastaneleri mhrs randevu, üçüncü basamak eğitim ve araştırma hastanesi mhrs randevu ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM) MHRS randevu,Merkezi Hekim Randevu Sistemi Projesi kapsamında sıra numarası verme işlemlerini kapsar.
MHRS kapsamındaki bilgilerin güvenliği tıpkı HBYS,AHBYS,HSBS sistemlerinideki işlemler sırasındaki edinilen bilgilerin gizliliği gibi MHRS işlemleri sırasında elde edilen bilgilerinde güvenliği Sağlık bakanlığı tarafından sağlanmaktadır.
HYBS-MHRS ile AHBS-MHRS entegrasyonu sırasında elde edilen bilgilerin mahramiyeti ve gizliliği korunmaktadır.